• wykazy książek na rok szkolny 2019/2020

Wykaz książek do:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Markach

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

KLASA 1 - (3 letnie po gimnazjum)

KLASA 2 - (3 letnie po gimnazjum)

KLASA 3 - (3 letnie po gimnazjum)