• Kategorie
  • Parametry
  • Podstawowa 0-3

Pierwsze lata szkoły są czasem nie tylko intensywnej nauki czytania, pisania i liczenia, ale też dostosowania się do nowych reguł i zawierania pierwszych przyjaźni. Panujący w przedszkolu czas zabawy zostaje zastąpiony sztywnymi godzinami lekcyjnymi, od których jedynym wytchnieniem jest przerwa. Mimo to każdy z nas dobrze wspomina ten czas i chce zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do tego, by rozwijało swoje zdolności i umiejętności, jednocześnie nie tracąc zapału do nauki. By odpowiedzieć na potrzeby najmłodszych, oferujemy szeroką gamę podstawowych pomocy naukowych. Poznaj naszą różnorodną ofertę i wybierz co najlepsze dla Twojego dziecka.

Nauka pisania liter jest jedną z pierwszych umiejętności, które dziecko nabywa w szkole

Warto zatem zaopatrzyć się w pomoce szkolne, które pomogą mu spełnić nowe wymagania. Podczas wchodzenia na nowy poziom rozwoju intelektualnego pomocne mogą się też okazać książki do nauki czytania. Dzięki elementarzom i pierwszym czytankom dbasz nie tylko o prawidłowy rozwój swojego dziecka – możesz też zakrzewić w nim pasję czytania. Im wcześniej Twoje dziecko pokocha książki, tym lepiej – późniejsza nauka w szkole stanie się nie tylko łatwiejsza, ale i przyjemniejsza.

Klasa 0-3 jest również wyzwaniem dla nauczycieli. Edukacja wczesnoszkolna nie ogranicza się bowiem jedynie do nauki liczenia i pisania – szczególnie ważne jest rozbudzenie w dzieciach chęci do nauki i stworzenia im warunków do właściwego rozwoju przy jednoczesnym rozwijaniu ich pasji. Wsparciem dla każdego nauczyciela w tym przypadku będą testy dopasowane do wieku uczniów. Nie można też zapominać, że od zawsze najlepszym sprawdzianem gramatyki jest dyktando. Klasa 3 jest z kolei ostatnią klasą, w której dyktando pozwoli odkryć, który z uczniów potrzebuje pomocy, a który wymaga większych wyzwań. Jesteśmy na to przygotowani – dyktanda dla klasy 3 zajmują szczególne miejsce w naszej bogatej ofercie.

U nas znajdziesz odpowiedź na potrzeby każdego ucznia. Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem dziecka rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie, czy nauczycielem wczesnoszkolnym, zapoznaj się z naszymi propozycjami i wybierz najlepsze pomoce edukacyjne, by nauczanie było dla Ciebie łatwe, a dla dziecka przyjemne.