• Kategorie
  • Szukaj
  • Podstawowa 4-6

Po etapie edukacji wczesnoszkolnej przyszedł czas na rozpoczęcie kształcenia ogólnego. Specjalnie dla dzieci i ich nauczycieli księgarnia internetowa ELPAT przygotowała szeroki zbiór opracowań i materiałów pomocniczych, na które składają się w szczególności podręczniki do szkoły podstawowej, przeznaczone dla uczniów klas 4-6. Młodzież będąc w tym wieku, zaczyna przygodę w wieloma różnymi przedmiotami, uszczegóławiając poznany materiał na konkretne dziedziny. Wraz ze wstąpieniem do klasy 4 dzieci mogą nabyć podręczniki do podstawówki  do takich zajęć jak: przyroda, historia, wiedza o społeczeństwie czy technika oraz informatyka. Każdy z tych przedmiotów znacznie poszerzy znajomość i wiedzę uczniów, w czym z pewnością pomogą podręczniki do nowej podstawy programowej. Dzięki nim dzieci, jak i sami nauczyciele, nabędą odpowiednie pomoce naukowe zgodne z wymogami i wymaganiami.

W naszej kategorii podręczniki do szkoły podstawowe – klasy 4-6, młodzież będzie mogła otrzymać profesjonalne opracowania oraz książki od najlepszych wydawnictw, w jakie powinna zaopatrzyć się niemal każda szkoła podstawowa. Podręczniki tutaj zebrane pozwalają wnikliwie zapoznać się z zakresem omawianego przedmiotu oraz przygotowują je do podjęcia większych wyzwań np. konkursów i olimpiad naukowych. Na podręczniki klasa 4, wg nowej podstawy programowej składają się także zeszyty ćwiczeń, atlasy oraz inne pomoce naukowe, które znacznie ułatwią przyswajanie wiedzy przez uczniów.

 

Kolorowe i pięknie wykonane podręczniki do podstawówki to także cenny materiał dla grona nauczycielskiego, które z naszą pomocą będzie mogło dobrać odpowiednie opracowania do sposobu i toku nauczania.

Zapoznaj się szerokim wyborem książek, na które składają się pomoce naukowe, w tym podręczniki do szkoły podstawowej, dla klas 4-6. Spośród licznych wariantów wydawnictw wybierz te, które najlepiej będą odpowiadały dzieciom.